Lahjoita riistakameran hankintaan!

Ensimmäisenä rahankeräyskohteena kohteena on riistakameran hankinta helpottamaan kadonneiden eläinten etsintää. Jos siis haluat tukea karkureiden löytämistä, lahjoita nyt! Pienikin lahjoitus on avuksi.

Tilinro Rovaniemen esy Nordea FI59 1134 3000 6133 57
Kirjoita viestikohtaan "lahjoitus"

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään erilaiseen ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön, esimerkiksi leikkaus-, sirutus- ja rokotuskampanjoihin, erilaisiin valistustilaisuuksiin ja muuhun neuvontaan, avustuksiin eläinsuojelutyöhön, sijaiskotitoimintaan, eläinlääkärihoitoa vaativien eläinten eläinlääkärikuluihin, hätäapuun eläinten hyväksi mm. kissapopulaatioiden ehkäisyyn, loukutukseen ja hoitoon, eläinten hoito- ja lopetuskuluihin, eläinsuojelutyötä tekevien avustamiseen eläinsuojelutyön toteuttamisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

 

 

Luvan nro RA/2019/505 ja se on voimassa Lapin poliisipiirin alueella 6.6.2019 - 30.4.2020.
Luvan myöntäjä Lapin poliisilaitos 6.6.2019